pivnica.jpg
Pivnice v Teranoch

Pivnice v Teranoch – 2,5 km z vlakovej stanice v Dudinciach po žltej tesárskej trase.
Z pivníc je v teréne na päte svahu pod lesom v tieni stromov vidieť len rad vstupných dvierok.

Pivnice v Dvorníkoch

Pivnice v Dvorníkoch – 5,5 km z vlakovej stanice v Dudinciach po žltej tesárskej trase.
Ide o menšie pivničky s kamennými klenbovými vstupmi v poraste vysokých bylín a tráv na lúkach severne nad dedinou Dvorníky. Obdivovať tu môžete aj zachovalé prvky ľudovej architektúry.

pivnica1.jpg
pivnica2.jpg
Pivnice v Lišove

Pivnice v Lišove – 13 km z Dudiniec po zelenej lišovskej trase.
Lokalita Dolnie brehe je posiata typickými kamennými vstupmi do pivníc, ktoré sú ručne vytesané do poddajnej tufovej skaly.
Lišov je plný ďalších atraktivít (múzeum, skalné obydlia, galéria,
prvý pamätník padlým II. sv. vojny, historické perisko na potoku atď.)

Dudinské vinice

Dudinské vinice - na južnom svahu dudinského katastra s pohľadom na obec Hokovce – 2 km z Dudiniec. Sem sa dostanete cez „kúpeľný ostrov“ popri dudinských hoteloch. Nachádza sa tu aj kaplnka sv. Urbana.

pivnica3.jpg
pivnica4.jpg
Vinice a pivnice v Rykynčiciach

Vinice a pivnice v Rykynčiciach – 10 km z Dudiniec.
Dostanete sa sem po modrej hrušovskej trase cez Merovce, čiastočne po asfaltovej a čiastočne po lesnej ceste.
Ide o klasické viničné lokality s kamennými pivnicami v rôzne širokých cestných zárezoch, v skalných stenách alebo tradičných ľochoch. V krajinnej štruktúre sú tu dodnes identifikovateľné aj staré ovocné sady.

Stará Hora pri Sebechleboch

Stará Hora pri Sebechleboch – 23 km – 10 km od Ladzian,
do ktorých sa dostanete po červenej cyklomagistrále 13 km z Dudiniec.
V Ladzanoch musíte odbočiť vpravo na hlavnú cestu na Hontianske Nemce.
Lokalita Stará Hora je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ktorá je nielen zachovalá, ale dáva možnosti tak aktívneho oddychu, ako aj poznávania tradičných postupov výroby vína, jeho pestovania či degustácie. Stará Hora je síce najzachovalejšia lokalita v okolí, ale nie je jediná. Nachádza sa asi v strede trasy celého systému vinohradov a pivníc smerom od Ladzian z lokality Biele Dráhy, cez Starú Horu, až po vinice v Hontianskych Nemciach, kde sa nachádza zaujímavý gotický kostolík sv. Urbana a Donáta.

pivnica5.jpg