s04-500x595.jpg
Cykloturistika

 

Forma turistiky využívajúca bicykel ako prostriedok presunu za účelom rekreácie a trávenia voľného času.

Cestná cykloturistika

 

Menej náročná forma cyklotu ristiky vhodná pre všetky druhy bicyklov.

Horská cykloturistika

Náročnejšia forma cykloturistiky vykonávaná v horskom prostredí s väčším prevýšením, vhodná je pre horské bicykle (výnimočne pre trekingové bicykle).

Cyklotrasa

Všeobecný názov pre všetky druhy komunikácií, ktoré sú postavené alebo vyznačené pre cyklistov.

Trasa Eurovelo

Diaľková transeurópska cyklotrasa,resp. cykloturistická trasa.

s13-500x595.jpg
Cykloturistická trasa

Je pozemná komunikácia vybavená cykloturistickým značením (prípadne upravená aj stavebne) pre premávku cykloturistov v označenom smere, prechádzajúca mestami, obcami a extravilánom, po štátnych cestách, miestnych a účelových komunikáciách, po hrádzach riek a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí, prioritne spája turistické ciele.

Náučná cykloturistická trasa

Vytýčený smer cykloturistickej značenej trasy s priradenou poznávacou hodnotou alebo témou, s náučnými panelmi,
prechádzajúci mestami, obcami a extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciách, po hrádzach riek 

a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí.

Cyklomagistrála

Diaľková cyklotrasa vedúca nenáročným terénom. 

Umožňuje rýchly a nenáročný prechod územím, vytvára základnú sieť cykloturistických trás.

Cykloturistický okruh

Cykloturistická trasa, pri ktorej je východisko cykloturistickej trasy totožné s jej cieľom.

Jednostopová cyklotrasa – singletrack

Cestička prírodného charakteru, ktorá je taká úzka, že po nej môžu prejsť bicykle, je vedená v lesnom prostredí po chodníkoch, obyčajne býva jednosmerná.

Tematická cykloturistická trasa

Vytýčený smer cykloturistickej značenej trasy s poznávacím zameraním ako pridanou hodnotou s dominantnou témou,
prechádza mestami, obcami a extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciách, po hrádzach riek a vodných nádrží, 
v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí.