Súdovská trasa predstavuje reprezentatívnu trasu krajiny Zlatej cesty, ktorá je charakteristická svojimi lákavými prírodnými zákutiami, kultúrnymi pamiatkami a krajinnými štruktúrami s pamäťou ich minulého obhospodarovania. 
Je to krajina „vína a medu“, ako ju s láskou označujú domáci. Trasa z veľkej časti kombinuje Tesársku a Lišovskú trasu, v ktorých sa v ich južnom a juhovýchodnom okraji nachádzajú najhodnotnejšie artefakty stredného Hontu. 
Severozápadnú etapu Súdovskej trasy nad obcou Lišov predstavuje úsek, ktorý prejde až za hranicu Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. 
Západnou stranou sa na juh do Hontianskych Moraviec dostanete cez obec Súdovce, ktorá bola známa rozsiahlym krajinárskym parkom a klasicistickým kaštieľom, z ktorých sa dodnes zachovalo len južné krídlo a jediný, v súčasnosti chránený strom ginka dvojlaločného. 
Na záver sa cestou popri travertínovej terase za Hontianskymi Moravcami dostanete do Dudiniec starým dreveným mostom, dodnes využívaným aj pre automobilovú dopravu. V Dudinciach sa osviežte jednou z najvzácnejších liečivých vôd sveta.
Z Dudiniec do Lišova

Súdovská trasa sa tiahne od vlakovej stanice v Dudinciach, smerom na „Kúpeľný ostrov“, ako nazývame areál kúpeľov. 
Popred kúpeľný dom Diamant a Rubín, okolo Turisticko-informačnej kancelárie Dudiniec, sa cez drevený most ponad rieku Štiavnica dostanete Viničnou ulicou (na druhej strane), po 1,9 km od začiatku trasy, na lokalitu Staré vinice. 
Tu sa držte vpravo smerom na vinice nad Teranmi. Smerom k Hontianskym Tesárom pri lokalite vyhliadkového bodu 
Berený Háj po ďalších 4,5 km, odbočte vľavo. Prejdete 1,6 km a dostanete sa pred dedinu Sudince so zachovalou ľudovou architektúrou. 
Obec si môžete prehliadnuť ak odbočíte vpravo, asi po 1 km sa dedina končí a je potrebné sa vrátiť, aby ste pokračovali ďalej po vyznačenej trase. 
Je tu aj možnosť pokračovať z tohto miesta 900 m po neoznačenej ceste. Na rázcestí sa držte vpravo a dostanete sa do obce Lišov. Ak sa zo Sudiniec vrátite späť na označenú trasu, do Lišova vojdete po 2 km. V tejto obci je množstvo atraktivít, ktoré sú popísané v Lišovskej trase. 
Odporúčame si návštevu Lišova naplánovať ako jednodňový výlet a využiť už spomenutú, predošlú Lišovskú trasu. 
Keď prídete k cestnému mostu, odbočte vľavo smerom na lišovské skalné obydlia, ktoré po 700 m objavíte na pravej strane nespevneného lesného chodníka.

Cez Súdovce do Dudiniec

Z lišovských skalných obydlí, ktoré sa ešte do nedávnej minulosti využívali, po asi 600 m severozápadne prejdete na asfaltovú lesnú cestu, ktorou pokračujte vpravo 3,3 km, potom odbočte vľavo a asi po 400 m je odbočka vľavo smerom na juh na obec Sudince. 
Ide o spevnenú lesnú cestu, po ktorej sa údolím potoka Veperec o 6,7 km dostanete do dediny Súdovce. 
Cez Súdovce popri pamätnom strome ginku a nenápadnej budove južného krídla, dnes už nestojaceho, klasicistického kaštieľa, prejdete 1,2 km, a po ďalších 1,5 km vojdete do obce Hontianske Moravce. 
Tu sa držte vľavo popod kostol, ponad klasicistický kaštieľ a popod základnú školu a na hlavnú cestu do Dudiniec odbočte za parkom pri kaštieli vľavo. 
Po 1,8 km budete po ľavej ruke vidieť travertínovú terasu šošovkovitého tvaru, ktorá sa nachádza na severnej strane pod lokalitou Porošín pri Dudinciach. Odtiaľto je to len 1,3 km do Dudiniec, tu odbočte vľavo a po 300 m späť do areálu kúpeľov Dudince, po drevenom moste vpravo smerom k Turisticko-informačnej kancelárii. Odtiaľto doprava cez kúpeľný park okolo travertínov (vpravo), popred rímske kúpele, sa dostanete na vlakovú stanicu.

Atraktivity trasy
vinice_1.jpg
Vinice Terany

Cez vinice nad Dudincami v lokalite Staré vinice sa Súdovská trasa spája s Tesárskou trasou. Na prvý pohľad by sa zdalo, 
že lokality s vinicami, či už je to v Dudinciach alebo v Teranoch, alebo kdekoľvek inde, sú všedné. 
Dnes však považujeme každú vinicu za vzácnosť. Ľudskou prácou stáročia skultúrňovaná zem, rastliny vychovávané a ohýbané umom rúk človeka spojené s darmi prírody, vytvárajú ojedinelú kompozíciu každého viničného lánu, obilného poľa, či ovocného sadu.

Súbor ľudovej architektúry v Sudinciach

Táto nenápadná, do doliny vtlačená, dedinka severnej časti stredného Hontu ukrýva dodnes zachovalú uličnú zástavbu ľudových domov. 
Typické karpatské prvky ľudovej architektúry sú tu vpísané do celého radu usadlostí, rodinných domov či subtílnych chalúpok, 
ktoré aj v spleti súčasných stavieb a domov, vtedy populárnej moderny 50.-80.-tych rokov, vynikajú „čarovnou“ malebnosťou pôvodného staviteľstva. 
Navyše smerom ku kostolu nájdete uličku plnú vínnych sklepov a chyžiek.

architektura.jpg
lisov.jpg
Lišov – kultúrne,historické,prírodné  zaujímavosti 

Viac sa o Lišove, ako jednej z najzachovalejších obcí Hontu so svojskou atmosférou, dozviete v komentári atraktivít lišovskej trasy. 
Ak ale bude Vaším cieľom podrobnejšie spoznávanie hontianskych špecifík, len na Lišov si treba vymedziť aspoň niekoľko hodín. 
Preto odporúčame do Lišova a späť využiť samotnú lišovskú trasu, ktorej časový rozsah dovoľuje dlhšiu návštevu tejto dediny.

CHKO Štiavnické vrchy 

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy bola vyhlásená v roku 1979. Na Slovensku predstavuje najzaujímavejšie horstvo sopečného pôvodu, tzv. štiavnického stratovulkánu. Spoločne s baníctvom, čím je región v okolí Banskej Štiavnice najznámejší, tvorí krajina Štiavnických vrchov jedinečný súlad medzi prírodnými a kultúrnymi hodnotami, od r. 1993 zapísaná aj v zozname svetového dedičstva UNESCO. Súčasne ju môžeme považovať za „mekku svetovej turistiky“, keďže chodník z Ilije na Sitno bol jedným z prvých značených turistických trás na svete. Vraví sa, že ho značil spoluzakladateľ Uhorského karpatského spolku Dr. Téry, vtedy pôsobiaci ako dvorný lekár Cobburgovcov vo Svätom Antone.

vrchy.jpg
kastiel1.jpg
Súdovce - pozostatky kaštieľa z 19. storočia 

Z kaštieľa sa zachovala iba časť južného krídla a z jedného z najkrajších parkov Uhorska tu zostalo už len jedno ginko, 
z ktorého prítomnosti ani pri najlepšej predstavivosti nedokážeme povedať, kde bol a ako tento vzácny park vyzeral. 
Vek tohto chráneného stromu sa odhaduje na 260 rokov. Považuje sa údajne za najstarší na Slovensku. 
Na území dnešnej obce Súdovce sa nachádza aj spečený val.

Kaštieľ v Hontianskych Moravciach 

Novoklasicistický kaštieľ zemepanskej rodiny Zmeškalovcov z roku 1868 je obklopený parkom, ktorý je dodnes čiastočne zachovaný z pôvodnej panskej záhrady.

moravce.jpg
kupele1.jpg
Rímske kúpele v Dudinciach 

Po súdovskej trase sa okolo travertínovej terasy za Hontianskymi Moravcami dostanete až do Dudiniec. 
Tu okrem iných atraktivít stojí za návštevu komplex 32 travertínových bazénov, vyhĺbených na vyvýšenej lokalite 
pravdepodobne rímskymi vojskami, pri ich prechode cez krajinu severnej hranice Rímskej ríše. 
Bolo to za dôb cisára Marca Aurélia (2 st. n.l.), ktorý v lokalite niekde pri Hrone napísal časť svojho diela Hovory k sebe samému.

Súdovská trasa - 33 km

vlaková stanica Dudince » Staré vinice Dudince » vinice Terany » bod výhľadu Berený háj » Sudince » Lišov » CHKO Štiavnické vrchy v južnej časti Ladzianskeho katastra » Súdovce » Hontianske Moravce » travertínová terasa Porošín » Dudince minerálny prameň

vyskovy_profil1.jpg
Technická špecifikácia

Povrch: asfalt, nespevnená lesná a poľná cesta
Typ bicykla: krosový
Vyhliadkové body: Staré vinice, Berený háj, Kôrčiny

Kontakty

TIC Dudince, Kúpeľná 109, PSČ 962 71, t.č.: 0917 810 274

e-mail: tic@dudince.sk, web: www.dudince.sk

Hontianske Tesáre 66, PSČ 962 68, t.č.: 045 559 6015

e-mail: obec@honttesare.sk, kulturaobec@honttesare.sk

web: www.honttesare.sk

Hontianske Moravce, Hontianska 255/29, PSČ 962 71

t.č.: 045 558 3915, e-mail: urad@moravce.sk

web: www.moravce.sk